Ηλικιακές Ομάδες

O σταθμός μας δέχεται παιδιά από 3 μηνών έως και 6 χρονών και χωρίζεται σε 6 ηλικιακές ομάδες:

Βρεφικό Τμήμα: 3 μηνών – 18 μηνών

Μεταβρεφικό Τμήμα: 18 μηνών – 30 μηνών

Προ-προνήπιο (blue group): 2,5 χρονών – 3,2 χρονών

Προ-προνήπιο (green group): 3,2 χρονών – 4 χρονών

Προνήπιο: 4-5 χρονών

Νηπιαγωγείο: 4,8 – 6 χρονών

  • Το παιδαγωγικό πρόγραμμα εξυπηρετεί τις ανάγκες της κάθε ηλικίας και ταυτόχρονα προωθεί τις δυνατότητες του κάθε παιδιού.

 

  • Το νηπιακό τμήμα προετοιμάζει τα παιδιά στις απαιτήσεις του Δημοτικού Σχολείου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προμαθησιακές έννοιες. Εισαγωγή προγραφής και προανάγνωσης για την ομαλή ένταξη των παιδιών στο Δημοτικό Σχολείο.